Vi ger handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling

Ett samhälle i rörelse

Governo är ett managementkonsultbolag som ger hand­lings­kraft till en of­fent­lig sektor i ut­veck­ling. 

Vi har en vision om ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma ikapp, och passera, även de mest visionära.

Därför tror vi att samklangen med framtiden är viktigast av allt. Vi tror på en offentlig sektor som driver utvecklingen snarare än följer den. Och om den offentliga sektorn ska vara en förebild, måste den hela tiden vara i rörelse.

Visste du att hos oss jobbar Årets VD?

Governos vd Caroline Andersson vann utmärkelsen Årets VD 2021 i kategorin små företag.
Läs mer om utmärkelsen här!

Är du på jakt efter nya kollegor?

Vi söker just nu nya medarbetare med olika pro­fi­ler, som vill driva ut­veck­ling­en av fram­ti­dens sam­häl­le till­sam­mans med oss. Läs mer på www.governo.se/rekrytering

Har du örat mot förändringen?

Samhället är i ständig rörelse och förändring. Vår podcast Samhällspassion riktar sig till alla som inspireras och vill vara en del av denna konstanta förflyttning. Vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och försöker bidra till handlingskraft i att lösa ut dem.

Välkommen att lyssna här!

AI revolutionerar hela vårt sätt att leva

Vi erbjuder en plattform för att mötas, diskutera och lära tillsammans om AI – en innovation som kommer förändra hela samhället i grunden. Genom nätverket får du ta del av det senaste inom AI-området – nationellt och internationellt – med fokus på offentlig sektor.

Vill du delta i nätverket? Läs mer här!

AI för ledare i offentlig sektor

Vi på Governo har skapat en skräddarsydd utbildning för att på ett effektivt och inspirerande sätt breddutbilda chefer och ledare inom offentlig sektor för att öka kunskapen om AI:s möjligheter och därigenom stärka svensk välfärd.

EN UTBILDNING FRAMTAGEN I SAMARBETE MELLAN GOVERNO, SKR OCH AI SWEDEN.

PS. Nästa utbildningstillfälle är den 16 mars 2022. Välkommen med din anmälan!

Läs mer här!