Vi ger handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling

Ett samhälle i rörelse

Governo är ett managementkonsultbolag som har en vision om ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma ikapp, och passera, även de mest visionära.

Därför tror vi att samklangen med framtiden är viktigast av allt. Vi tror på en offentlig sektor som driver utvecklingen snarare än följer den. Och om den offentliga sektorn ska vara en förebild, måste den hela tiden vara i rörelse.

#VITECHERUPP

Vi på Governo har tillsammans med IT&Telekomföretagen med anledning av coronakrisen tagit initiativet till uppropet #vitecherupp. Vårt syfte är att synliggöra och uppmana techbranschen att lyfta goda exempel på hur IT och digitala tjänster kan avlasta samhället och våra myndigheter som nu befinner sig i ett oerhört pressat läge. Vi uppmanar samtliga aktörer i branschen att ansluta sig till uppropet, genom att använda sig av #vitecherupp.

Hur vill du bidra till att ”techa upp”? Läs mer om uppropet här!
Här finns hela listan på de som redan är med i uppropet #vitecherupp!

Är du verksam i en myndighet, region eller kommun och behöver stöd utifrån denna kompetens? Kontakta oss på Governo på vitecherupp@governo.se

Vi har passion för samhället. Har du?

Nyfiken? Läs mer om vår passion här!

AI revolutionerar hela vårt sätt att leva

Vi erbjuder en plattform för att mötas, diskutera och lära tillsammans om AI – en innovation som kommer förändra hela samhället i grunden. Genom nätverket får du ta del av det senaste inom AI-området – nationellt och internationellt – med fokus på offentlig sektor. Vill du delta i nätverket? Läs mer här!

Lyssna till samhällets ständiga rörelse

Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma ikapp, och passera, även de mest visionära. Vår podcast Samhällspassion riktar sig till alla som inspireras och vill vara en del av denna ständiga rörelse. Vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och försöker bidra till handlingskraft i att lösa ut dem. Lyssna här!