Vi ger handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling

Ett samhälle i rörelse

Governo är ett managementkonsultbolag som ger hand­lings­kraft till en of­fent­lig sektor i ut­veck­ling. 

Vi har en vision om ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma ikapp, och passera, även de mest visionära.

Därför tror vi att samklangen med framtiden är viktigast av allt. Vi tror på en offentlig sektor som driver utvecklingen snarare än följer den. Och om den offentliga sektorn ska vara en förebild, måste den hela tiden vara i rörelse.

Har du örat mot förändringen?

Samhället är i ständig rörelse och förändring. Vår podcast Samhällspassion riktar sig till alla som inspireras och vill vara en del av denna konstanta förflyttning. Vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och försöker bidra till handlingskraft i att lösa ut dem.

Välkommen att lyssna här!

AI revolutionerar hela vårt sätt att leva

Vi erbjuder en plattform för att mötas, diskutera och lära tillsammans om AI – en innovation som kommer förändra hela samhället i grunden. Genom nätverket får du ta del av det senaste inom AI-området – nationellt och internationellt – med fokus på offentlig sektor.

Vill du delta i nätverket? Läs mer här!

Governo är Gasellföretag 2020

Det är med stor glädje vi kan meddela att Governo upp­fyl­ler alla högt ställda krav på ett Ga­sell­fö­re­tag – en ut­mär­kel­se som varje år delas ut av tid­ning­en Dagens in­du­stri. Det är andra gången Governo belönas med ut­mär­kel­sen.

Läs mer här!

AI för ledare i offentlig sektor

AI för ledare i offentlig sektor är en utbildning framtagen av SKR i samarbete med AI Sweden och Governo.

Syftet är att öka kunskapen inom AI i offentlig sektor för att på så vis kunna klara av några av de stora utmaningar som vi står inför när det gäller exempelvis den demografiska utmaningen och vikande kunskapsresultat i skolan. Utbildningen syftar också till att på ett effektivt och inspirerande sätt breddutbilda chefer och ledare inom offentlig sektor för att ta Sverige närmare målet om att bli ledande i att ta tillvara på möjligheterna som användning av AI kan ge – med syfte att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften.

Är du intresserad av att delta? Kontakta gärna: aiforledare@governo.se

#VITECHERUPP

Vi på Governo startade i mars 2020 ett mycket uppskattat och omtalat AI-upprop #vitecherupp tillsammans med IT&Telekomföretagen. Uppropet var en direkt reaktion på den pågående pandemin och spridningen av viruset covid-19 och den kris och de utmaningar som följde. Uppropet speglade vår vilja att erbjuda en hjälpande hand i en extremt svårt tid.

Läs mer om uppropet här!
(OBS! Artikeln är skriven våren 2020.)

Här finns hela listan på de aktörer som var en del av uppropet #vitecherupp under 2020!