Vi ger handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling

Ett samhälle i rörelse

Governo är ett managementkonsultbolag som har en vision om ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma ikapp, och passera, även de mest visionära.

Därför tror vi att samklangen med framtiden är viktigast av allt. Vi tror på en offentlig sektor som driver utvecklingen snarare än följer den. Och om den offentliga sektorn ska vara en förebild, måste den hela tiden vara i rörelse.

Nyfiken på oss? Just nu rekryterar vi!

Läs mer om att arbeta hos oss!

Kontakta också gärna rekrytering@governo.se

Eller läs om våra medarbetares passion!

AI för ledare i offentlig sektor

AI för ledare i offentlig sektor är en utbildning framtagen av SKR i samarbete med AI Sweden och Governo.

Syftet är att öka kunskapen inom AI i offentlig sektor för att på så vis kunna klara av några av de stora utmaningar som vi står inför när det gäller exempelvis den demografiska utmaningen och vikande kunskapsresultat i skolan. Utbildningen syftar också till att på ett effektivt och inspirerande sätt breddutbilda chefer och ledare inom offentlig sektor för att ta Sverige närmare målet om att bli ledande i att ta tillvara på möjligheterna som användning av AI kan ge – med syfte att stärkra både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften.

Är du intresserad av att deltaga? Nu har vi släppt vårens kursdatum. Här kan du anmäla ditt intresse!
Här och här kan du läsa mer om utbildningen!

Har du frågor? Kontakta gärna: aiforledare@governo.se

AI revolutionerar hela vårt sätt att leva

Vi erbjuder en plattform för att mötas, diskutera och lära tillsammans om AI – en innovation som kommer förändra hela samhället i grunden. Genom nätverket får du ta del av det senaste inom AI-området – nationellt och internationellt – med fokus på offentlig sektor. Vill du delta i nätverket? Läs mer här!

#VITECHERUPP

Vi på Governo har, tillsammans med IT&Telekomföretagen, med anledning av coronapandemin och den efterföljande krisen, tagit initiativet till uppropet #vitecherupp.

Läs mer om uppropet här!
Här finns hela listan på de som redan är med i uppropet #vitecherupp!

Är du verksam i en myndighet, region eller kommun och behöver stöd utifrån denna kompetens? Kontakta oss på Governo på vitecherupp@governo.se

Lyssna till samhällets ständiga rörelse

Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma ikapp, och passera, även de mest visionära. Vår podcast Samhällspassion riktar sig till alla som inspireras och vill vara en del av denna ständiga rörelse. Vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och försöker bidra till handlingskraft i att lösa ut dem. Lyssna här!