Vi ger handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling

Ett samhälle i rörelse

Governo är ett managementkonsultbolag som ger hand­lings­kraft till en of­fent­lig sektor i ut­veck­ling. 

Vi har en vision om ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma ikapp, och passera, även de mest visionära.

Därför tror vi att samklangen med framtiden är viktigast av allt. Vi tror på en offentlig sektor som driver utvecklingen snarare än följer den. Och om den offentliga sektorn ska vara en förebild, måste den hela tiden vara i rörelse.

Nu lanserar vi Governo Insikt!

Governo lanserar nytt dotterbolag för datadriven utveckling och analys inom offentlig sektor! På Insikt kom­bi­ne­rar vi vår djupa för­stå­el­se för of­fent­lig sektor och värdet av data för att bidra till ett da­ta­dri­vet sam­häl­le i för­änd­ring.
Läs mer om Governo Insikt här!

Här är vår passion extra stark just nu

Det finns om­rå­den där vi på Governo just nu bygger våra er­fa­ren­he­ter extra starka. Vi tror också att en fram­gångs­rik sam­hälls­ut­veck­ling mår bäst av ett kun­skaps­ut­byte. Därför vill vi gärna dela vår ak­tu­el­la passion och kunskap med dig.
Vi kallar det ”Vår syn på”.
Välkommen att ta del av våra reflektioner och erfarenheter, läs gärna mer här nedanför!

Vi rekryterar!

Vill du arbeta som ma­na­ge­ment­kon­sult i ett bolag med stor passion för sam­hället?

Läs mer om vilka vi är och vem vi söker här på vår karriärsida!

Har du örat mot förändringen?

Samhället är i ständig rörelse och förändring. Vår podcast Samhällspassion riktar sig till alla som inspireras och vill vara en del av denna konstanta förflyttning. Vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och försöker bidra till handlingskraft i att lösa ut dem.

Välkommen att lyssna här!

Mötesplatsen för det datadrivna samhället

Vi vill tillsammans med andra utforska och diskutera hur digitaliseringens möjligheter kan nyttjas för att lösa samhällets största utmaningar. I vårt Framtidsforum erbjuder vi därför våra medlemmar en mötesplats för att utforska utmaningarna med det datadriva samhället i gränsöverskridande samspel med andra spännande aktörer.

Nyfiken och vill veta mer? Läs vidare här!

AI för ledare i offentlig sektor

Vi på Governo har skapat en skräddarsydd utbildning för att på ett effektivt och inspirerande sätt breddutbilda chefer och ledare inom offentlig sektor för att öka kunskapen om AI:s möjligheter och därigenom stärka svensk välfärd.

EN UTBILDNING FRAMTAGEN I SAMARBETE MELLAN GOVERNO, SKR OCH AI SWEDEN.

Läs mer om hela utbildningen här!