Vi ger handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling

Ett samhälle i rörelse

Governo är ett managementkonsultbolag som ger hand­lings­kraft till en of­fent­lig sektor i ut­veck­ling. 

Vi har en vision om ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma ikapp, och passera, även de mest visionära.

Därför tror vi att samklangen med framtiden är viktigast av allt. Vi tror på en offentlig sektor som driver utvecklingen snarare än följer den. Och om den offentliga sektorn ska vara en förebild, måste den hela tiden vara i rörelse.

Har du örat mot förändringen?

Samhället är i ständig rörelse och förändring. Vår podcast Samhällspassion riktar sig till alla som inspireras och vill vara en del av denna konstanta förflyttning. Vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och försöker bidra till handlingskraft i att lösa ut dem.

Välkommen att lyssna här!

AI revolutionerar hela vårt sätt att leva

Vi erbjuder en plattform för att mötas, diskutera och lära tillsammans om AI – en innovation som kommer förändra hela samhället i grunden. Genom nätverket får du ta del av det senaste inom AI-området – nationellt och internationellt – med fokus på offentlig sektor.

Vill du delta i nätverket? Läs mer här!

Governo är Gasellföretag 2020

Det är med stor glädje vi kan meddela att Governo upp­fyl­ler alla högt ställda krav på ett Ga­sell­fö­re­tag – en ut­mär­kel­se som varje år delas ut av tid­ning­en Dagens in­du­stri. Det är andra gången Governo belönas med ut­mär­kel­sen.

Läs mer här!