Om Governo

Kunskap är vårt guld

Vi ger handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling genom att tillsammans skapa skräddarsydda lösningar som effektiviserar, inspirerar och engagerar.
Vi tar oss, tillsammans med våra kunder, från problem till tydliga utmaningar genom en skarp analys som sätter lösningen i fokus. För med skärpa blir förändringen enklare.
Vare sig det gäller organisation, styrning, strategi, utredning och analys eller förändringsledning vill vi inspirera till en verksamhet som förverkligar. På resan ser vi dessutom till att bjuda på allt vi lär oss.

Är du nyfiken på oss?

Vi är ett brett managementkonsultföretag med spets utifrån vår kunskap om samhället och offentlig sektor. På bolaget finns idag ett trettiotal managementkonsulter, alla med stor passion för samhällsutveckling. Vi erbjuder våra kunder och medarbetare en naturlig mötesplats för att driva och diskutera samhällets framtidsfrågor. Knutet till oss har vi också ett nätverk av associerade konsulter, i form av forskare och specialister. Vår vision är ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Vi vill bidra till positiv samhällsutveckling och strävar i det dagliga arbetet efter att vara hållbara och tankeledande inom många samhällsområden.

”Genom kraften i vår kompetens hjälper vi våra kunder att tänka nytt.” Elin Köhlberg

Vi är angelägna om att ha en god fördelning mellan arbete och fritid och strävar hela tiden efter en kreativ arbetsmiljö som passar ihop med resten av livet. Självklart kompetensutvecklar vi oss själva genom gemensamma och individuella insatser.

”Tillsammans med mina engagerade och kunniga kollegor har jag möjligheten att få arbeta med komplexa samhällsutmaningar.” Maria Sturegård

För oss är vår kunskap vårt guld och det delar vi gärna med andra. Vi jobbar därför aktivt för att sprida det vi kan, genom att göra vår arbetsplats till en mötesplats för kunskapsutbyte. Vi tror att det är så vi skapar utveckling som håller i längden.

Just nu söker vi managementkonsulter med passion vård- och omsorgsfrågor och digital transformation. Läs mer här på vår karriärsida!

Healthy Place to Work

Governo mottog 2022 utmärkelsen Healthy Place to Work då våra medarbetare visat i sina hälsoenkäter att vi är ett företag som jobbar aktivt med att förebygga ohälsa på vår arbetsplats. Genom att Governo med ett kontinuerligt och aktivt hälsoarbete stöttar våra medarbetare att undvika sjukdomar och förebygga hälsoproblem så skapas de bästa förutsättningarna för en frisk och hållbar arbetsplats. Detta är något som gynnar både våra medarbetare och oss som företag – och samhället i stort.

Läs mer om utmärkelsen här!

 

Governos resa

Under en av vår grundares alla resor till Italien föddes idén om Governo och därav vårt namn. Caroline ville skapa bolaget där hon kunde få utlopp för sin samhällspassion. Hon såg att det fanns ett behov av ett managementkonsultbolag som kan offentlig sektor på riktigt. Hon ville dessutom erbjuda en arbetsplats som gav utrymme för kreativa och skarpa människor som brinner för offentlig sektor. Under våra år har vi vuxit från det lilla bolaget där alla gjorde allt, vi provade friskt och lärde under resans gång, till det större bolaget med mer stabilitet och större handlingsutrymme. Det har naturligtvis gått upp och ner, men under alla år har vi hållit fast vid vår passion för samhällsutveckling. Nu står vi här tio år senare och ser att det Governo som växt fram, har skapats av oss alla tillsammans – ett Governo som vi känner engagemang och stolthet över.

Upplev konsultens vardag

Vi tar varje termin emot ett par studenter som är intresserade av att lära sig mer om vår verksamhet. Studenterna kan göra sin praktik hos oss på Governo alternativt skriva uppsats eller göra ett ex­a­mens­ar­be­te kopplat till Governo. Under perioden får studenten uppleva konsultens vardag, med projekt, offerter, ramavtal, events och annat spännande som ingår i våra arbetsuppgifter. I team genomför studenterna även ett projekt där aktuella frågeställningar inom offentlig sektor angrips. Som praktikant ser vi helst att du är i den senare hälften av dina studier inom statsvetenskap, ekonomi, systemvetenskap, kommunikation, juridik eller motsvarande. Under vårterminen 2024 har vi tre praktikanter hos oss: Agnes Aldenberg, Hampuz Cederlind och Erik Österberg.

Vi har också ett uppskattat alumninätverk för nuvarande och tidigare praktikanter, som träffas varje år. Syftet med träffarna är att ge tillgång till ett växande nätverk av ambitiösa likasinnade, erfarenhetsutbyte, erbjuda mentorskap för varandra samt sprida kunskap och möjligheter.

Observera att praktikantrekryteringen för tillfället är stängd och vi tyvärr inte kan ta emot eller hantera spontana ansökningar under tiden. Ansökningsprocessen öppnar upp igen i mitten av höstterminen 2024, så håll utkik då!
Önskar du allmän information om praktik på Governo är du välkommen att kontakta Elin Fält.
 

Hållbart, modigt och lyhört

Utmärkande för vår Governovardag är att vi varje dag möter män­ni­skor i olika roller och si­tu­a­tio­ner, såväl internt som externt. Här är det viktigt för oss att vi alla agerar på ett lyhört och engagerat sätt – på ett sätt som grundar sig i vår gemensamma kultur. Vi har därför tillsammans arbetat fram led­stjär­nor som guidar oss och ge­nom­sy­rar alla våra re­la­tio­ner.

Ledstjärnorna

Våra led­stjär­nor lyfter bland annat upp vikten av mod, ly­hörd­het, engagemang och att utvecklas tillsammans. Själv­klart så lyfter vi också fram vår passion för sam­hälls­ut­veck­ling.

Ledstjärnorna är mycket grunden till vår kultur och stärker och utvecklar den, en kultur vi är stolta över och värnar om. En kultur där samarbete och kunskap står i centrum.

Som ma­na­ge­ment­kon­sul­ter är kunskap vårt guld och det delar vi gärna med andra. Vi jobbar aktivt för att sprida det vi kan och lära på vägen – och tror att det är så vi skapar ut­veck­ling tillsammans som håller i längden, både hos oss och hos våra kunder.

Våra pro bono-samarbeten

Vår passion för samhällsutveckling driver oss framåt: i varje uppdrag med kunder, i varje relation i våra nätverk. Vi får motivation och energi även i våra pro bono-samarbeten.

Under verksamhetsåret 19/20 valde vi att istället för att som bolag välja ut en verksamhet att stötta i ett särskilt projekt – låta samtliga våra medarbetare få en pott pro bono-timmar att använda på arbetstid i olika samarbeten med ideella organisationer. Det är ett uppskattat upplägg som vi fortsätter att arbeta med och utveckla vidare.

Utöver listade organisationer får man alltså även gärna lägga sina timmar på en ideell organisation där man redan har ett engagemang.

2021-2023

My Dream Now
Mentorer till Integrationspakten
Riksidrottsförbundet

2019-20

My Dream Now
Mattecentrum
Individuell människohjälp

Här nedan listar vi tidigare års pro bono-samarbeten.

2018

Läkarmissionen

2017

Friends

2016

Kvinna till kvinna

2015

Neuroförbundet

2014

Min Stora Dag

2013

Läkarmissionen

2012

Barnfonden

2011

Stockholms Stadsmission

2010

Astma- och allergiförbundet