Om Governo

Kunskap är vårt guld

Vi ger handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling genom att tillsammans skapa skräddarsydda lösningar som effektiviserar, inspirerar och engagerar. Vi tar oss, tillsammans med våra kunder, från problem till tydliga utmaningar genom en skarp analys som sätter lösningen i fokus. För med skärpa blir förändringen enklare. Vare sig det gäller organisation, styrning, strategi, utredning och analys eller förändringsledning vill vi inspirera till en verksamhet som förverkligar. På resan ser vi dessutom till att bjuda på allt vi lär oss.

Är du nyfiken på oss?

Vi är idag ett trettiotal medarbetare med passion för samhällsutveckling. Vi har också ett nätverk av associerade konsulter, i form av forskare och specialister. Vår vision är ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Vi vill bidra till positiv samhällsutveckling och strävar i det dagliga arbetet efter att vara det goda företaget.

”Genom kraften i vår kompetens hjälper vi våra kunder att tänka nytt.” Elin Köhlberg

Vi är angelägna om att ha en god fördelning mellan arbete och fritid och strävar hela tiden efter en kreativ arbetsmiljö som passar ihop med resten av livet. Självklart kompetensutvecklar vi oss själva genom gemensamma och individuella insatser.

”Tillsammans med mina engagerade och kunniga kollegor har jag möjligheten att få arbeta med komplexa samhällsutmaningar.” Maria Sturegård

För oss är vår kunskap vårt guld och det delar vi gärna med andra. Vi jobbar därför aktivt för att sprida det vi kan, genom att göra vår arbetsplats till en mötesplats för kunskapsutbyte. Vi tror att det är så vi skapar utveckling som håller i längden.

Är du in­tres­se­rad av att jobba till­sam­mans med oss? Mejla ditt CV till re­kry­te­ring@governo.se

Governos resa

Under en av vår grundares alla resor till Italien föddes idén om Governo och därav vårt namn. Caroline ville skapa bolaget där hon kunde få utlopp för sin samhällspassion. Hon såg att det fanns ett behov av ett managementkonsultbolag som kan offentlig sektor på riktigt. Hon ville dessutom erbjuda en arbetsplats som gav utrymme för kreativa och skarpa människor som brinner för offentlig sektor. Under våra år har vi vuxit från det lilla bolaget där alla gjorde allt, vi provade friskt och lärde under resans gång, till det större bolaget med mer stabilitet och större handlingsutrymme. Det har naturligtvis gått upp och ner, men under alla år har vi hållit fast vid vår passion för samhällsutveckling. Nu står vi här tio år senare och ser att det Governo som växt fram, har skapats av oss alla tillsammans – ett Governo som vi känner engagemang och stolthet över.

Upplev konsultens vardag

Vi tar varje termin emot ett par praktikanter som är intresserade av att lära sig mer om vår verksamhet. Under praktikperioden handlar det om att få uppleva konsultens vardag, med projekt, offerter, ramavtal, events och annat som ingår i våra arbetsuppgifter. I team genomför praktikanterna även ett projekt där aktuella frågeställningar inom offentlig sektor angrips. Som praktikant ser vi helst att du är i den senare hälften av dina studier inom statsvetenskap, ekonomi, systemvetenskap, kommunikation, juridik eller motsvarande. Under vårterminen 2021 har vi tre praktikanter hos oss – Elin Fält , John Martins­son och Vera Kjess­ler

Vi har också ett uppskattat alumninätverk för nuvarande och tidigare praktikanter, som träffas varje år. Syftet med träffarna är att ge tillgång till ett växande nätverk av ambitiösa likasinnade, erfarenhetsutbyte, erbjuda mentorskap för varandra samt sprida kunskap och möjligheter.

Önskar du mer information om praktik på Governo är du välkommen att kontakta Olof Junesjö.

Hållbart, modigt och lyhört

Governo har en vision om ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Vi vill bidra till positiv samhällsutveckling och strävar i det dagliga arbetet efter att vara det goda företaget. Vad innebär då detta – finns det ens ett sådant företag?

En levande kultur

Jo, det tror vi på Governo. För oss är det goda företaget en strävan som är högst levande och dynamisk och därmed föränderlig. Målet kan ändras utifrån nya samhällsperspektiv och kunskapsupptäckter. Idag är vi bland annat stolta över de praktikplatser vi erbjuder varje termin, våra återkommande kunskapsfrukostar och inspirationsluncher samt våra pro bono-samarbeten.

Hållbarhet på flera plan

Vi synar ständigt vad vi som företag spelar för roll i samhällsutvecklingen – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Governo skapas av oss tillsammans, här och nu. Just nu handlar en viktig del i vår Governokultur, inom ramen för det goda företaget, att arbeta och leda utifrån hållbarhet, både vad det gäller ekonomi och arbetsliv och privatliv. Vi är angelägna om att ha en god fördelning mellan arbete och fritid och strävar hela tiden efter en kreativ arbetsmiljö som passar ihop med resten av livet.

Kunskapssyn utifrån det goda företaget

Som managementkonsulter är kunskap vårt guld och som det goda företaget så delar vi det gärna med andra. Det bidrar till handlingskraft i en offentlig sektor i utveckling. Vi jobbar aktivt för att sprida det vi kan och lära på vägen – och tror att det är så vi skapar utveckling som håller i längden.

Ledstjärnorna ger oss guidning

I vårt arbete möter vi människor i olika roller och situationer. Vi har ledstjärnor som guidar oss i vår strävan mot det goda företaget. Ledstjärnorna genomsyrar alla våra relationer, såväl externt som internt. Våra ledstjärnor lyfter bland annat upp vikten av mod, lyhördhet, samarbete och att stå trygg i sin kunskap. Självklart så lyfter vi också fram vår passion för samhällsutveckling.

Våra pro bono-samarbeten

Vår passion för samhällsutveckling driver oss framåt: i varje uppdrag med kunder, i varje relation i våra nätverk. Vi får motivation och energi även i våra pro bono-samarbeten.

Under verksamhetsåret 19/20 valde vi att låta våra medarbetare få en pott pro bono-timmar att använda på arbetstid i tre olika samarbeten med ideella organisationer. Det är ett uppskattat upplägg som vi fortsätter att arbeta med och utveckla vidare.

Utöver listade organisationer får man också gärna lägga sina timmar på en ideell organisation där man redan har ett engagemang.

2021

My Dream Now
Mentorer till Integrationspakten

2019/20

My Dream Now
Mattecentrum
Individuell människohjälp

Här nedan listar vi tidigare års pro bono-samarbeten.

2018

Läkarmissionen

2017

Friends

2016

Kvinna till kvinna

2015

Neuroförbundet

2014

Min Stora Dag

2013

Läkarmissionen

2012

Barnfonden

2011

Stockholms Stadsmission

2010

Astma- och allergiförbundet