Våra ramavtal

CSN

IT- och managementkonsulter. Kontakta Olof Junesjö.

DIGG

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) – konsulttjänster. Kontakta Olof Junesjö.

Kammarkollegiet

Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) – genom Syntell. Kontakta Karin Hovlin.

Kammarkollegiet

Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning. Kontakta Karin Hovlin.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag – vård och omsorg samt socialförsäkringar. Kontakta Karin Hovlin.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag – flera sakområden. Kontakta Karin Hovlin.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag – Digitalisering i samhället. Kontakta Karin Hovlin.

Region Norrbotten

Management, ledning, styrning, organisation och verksamhetsutveckling. Kontakta Karina Kight.

Region Skåne

Strategi och management inom delområdet kollektivtrafik. Kontakta Olof Junesjö.

Region Uppsala

Organisations- och verksamhetsutveckling. Kontakta Karina Kight.

Region Östergötland

Projekt- och portföljstyrning samt projektledning. Kontakta Karina Kight.

Skolverket

Utredning och analys. Kontakta Olof Junesjö.

Socialstyrelsen

Utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg. Kontakta Karina Kight.

Stockholms stad

Stadsledningskontoret – Management. Kontakta Caroline Andersson.

Stockholms stad

Trafikkontoret – Utvärdering och granskning. Kontakta Caroline Andersson.

Stockholms stad

Utredning och utvärdering. Kontakta Caroline Andersson.

Tillväxtverket

Utrednings- och analystjänster. Kontakta Maria Adenfelt.

Uppsala kommun

Verksamhets- och organisationsutveckling. Kontakta Olof Junesjö.

Vårdanalys

Utredningsuppdrag hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Kontakta Karina Kight.

Örebro kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Karin Hovlin.