Våra ramavtal

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag; vård och omsorg samt socialförsäkringar. Kontakta Karin Hovlin.

Tillväxtverket

Utrednings- och analystjänster – Information och e-förvaltning. Kontakta Maria Adenfelt.

Region Östergötland

Projekt- och portföljstyrning samt projektledning. Kontakta Caroline Andersson.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag – flera sakområden. Kontakta Karin Hovlin.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag Digitalisering i samhället. Kontakta Karin Hovlin.

Socialstyrelsen

Utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg. Kontakta Karina Kight.

Kammarkollegiet

Managementtjänster. Kontakta Karin Hovlin.

CSN

IT- och managementkonsulter. Kontakta Caroline Andersson.

Gävle kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg.

Region Skåne

Strategi och management inom delområdet kollektivtrafik. Kontakta Karin Hovlin.

Vårdanalys

Utredningsuppdrag hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Kontakta Karina Kight.

Ovanåkers kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg.

Pensionsmyndigheten

Managementkonsulttjänster. Kontakta Olof Junesjö.

Uppsala kommun

Verksamhets- och organisationsutveckling. Kontakta Karina Kight.

Skolverket

Utredning och analys. Kontakta Olof Junesjö.

Stockholms läns landsting

Konsulttjänster inom strategi och management. Kontakta Karina Kight.

Örebro kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Karin Hovlin.

Stockholms stad

Stadsledningskontoret – Management. Kontakta Caroline Andersson.

Söderhamns kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg.