Våra ramavtal

CSN

IT- och managementkonsulter. Kontakta Caroline Andersson.

Gävle kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg.

Kammarkollegiet

Managementtjänster. Kontakta Karin Hovlin.

Ovanåkers kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg.

Pensionsmyndigheten

Managementkonsulttjänster. Kontakta Olof Junesjö.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag; vård och omsorg samt socialförsäkringar. Kontakta Karin Hovlin.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag – flera sakområden. Kontakta Karin Hovlin.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag Digitalisering i samhället. Kontakta Karin Hovlin.

Region Skåne

Strategi och management inom delområdet kollektivtrafik. Kontakta Karin Hovlin.

Region Stockholm

Konsulttjänster inom strategi och management. Kontakta Karina Kight.

Region Östergötland

Projekt- och portföljstyrning samt projektledning. Kontakta Caroline Andersson.

Skolverket

Utredning och analys. Kontakta Olof Junesjö.

Socialstyrelsen

Utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg. Kontakta Karina Kight.

Stockholms stad

Stadsledningskontoret – Management. Kontakta Caroline Andersson.

Söderhamns kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg.

Tillväxtverket

Utrednings- och analystjänster – Information och e-förvaltning. Kontakta Maria Adenfelt.

Uppsala kommun

Verksamhets- och organisationsutveckling. Kontakta Karina Kight.

Vårdanalys

Utredningsuppdrag hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Kontakta Karina Kight.

Örebro kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Karin Hovlin.