Våra ramavtal

CSN

IT- och managementkonsulter. Kontakta Caroline Andersson.

Gävle kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg.

Kammarkollegiet

Managementtjänster. Kontakta Karin Hovlin.

Kammarkollegiet

Managementtjänster Utredning, ledning och verksamhetsstyrning. Kontakta Karin Hovlin.

Ovanåkers kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg.

Pensionsmyndigheten

Managementkonsulttjänster. Kontakta Olof Junesjö.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag; vård och omsorg samt socialförsäkringar. Kontakta Karin Hovlin.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag – flera sakområden. Kontakta Karin Hovlin.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag Digitalisering i samhället. Kontakta Karin Hovlin.

Region Skåne

Strategi och management inom delområdet kollektivtrafik. Kontakta Karin Hovlin.

Region Stockholm

Konsulttjänster inom strategi och management. Kontakta Karina Kight.

Region Uppsala

Organisations- och verksamhetsutveckling. Kontakta Karina Kight.

Region Östergötland

Projekt- och portföljstyrning samt projektledning. Kontakta Caroline Andersson.

Skolverket

Utredning och analys. Kontakta Olof Junesjö.

Socialstyrelsen

Utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg. Kontakta Karina Kight.

Stockholms stad

Stadsledningskontoret – Management. Kontakta Caroline Andersson.

Söderhamns kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg.

Tillväxtverket

Utrednings- och analystjänster – Information och e-förvaltning. Kontakta Maria Adenfelt.

Uppsala kommun

Verksamhets- och organisationsutveckling. Kontakta Karina Kight.

Vårdanalys

Utredningsuppdrag hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Kontakta Karina Kight.

Örebro kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Karin Hovlin.