Anders Rånlund

Skapa förtroende för vårt demokratiska system

En offentlig sektor som levererar de insatser som brukare och skattebetalare förväntar sig, och gör det på ett effektivt sätt, är fundamental för förtroendet för vårt demokratiska system.

Denna fråga är viktigare idag än på länge. När jag hjälper Governos kunder inom stat, regioner och kommuner att förbättra sina verksamheter lämnar jag mitt bidrag till ett ökat förtroende för våra gemensamt finansierade verksamheter.

anders.ranlund@governo.se
072 011 38 45
Linkedin