Finansiell information

Vi strävar efter öppenhet

Governo strävar efter att ha en öppen dialog med media, kunder och andra intressenter. På denna sida finns vår senaste finansiella information.

Governos årsredovisning för 2022/23 är nu färdigställd, och vi kan konstatera att vi lämnar ytterligare ett händelserikt år bakom oss. Här följer ett utdrag från förvaltningsberättelsen!

”Pandemin och ett svårt läge i vår nära omvärld har haft påverkan på oss liksom många av våra kunder de senaste åren. Att vårda och utveckla kundrelationer i en pandemi krävde mer av oss alla och att kräva av kunderna att hålla i utvecklingen samtidigt som de behöver förhålla sig till kriser i vår omvärld såg vi också var en utmaning. Under det här året har vi upplevt att pandemin är bakom oss och vi har stöttat våra kunder i allt från klassiska managementkonsultuppdrag inom strategi, styrning och större förändringsuppdrag till större utredningar och analyser.”
Klassiska managementkonsultuppdrag och större förändringsuppdrag

Pandemin och ett svårt läge i vår nära omvärld har haft påverkan på oss liksom många av våra kunder de senaste åren. Att vårda och utveckla kundrelationer i en pandemi krävde mer av oss alla och att kräva av kunderna att hålla i utvecklingen samtidigt som de behöver förhålla sig till kriser i vår omvärld såg vi också var en utmaning. Under det här året har vi upplevt att pandemin är bakom oss och vi har stöttat våra kunder i allt från klassiska managementkonsultuppdrag inom strategi, styrning och större förändringsuppdrag till större utredningar och analyser. Inte minst i staten och utifrån vårt ramavtal med Kammarkollegiet. Under året har vi exempelvis stöttat Trafikverket, Finansinspektionen, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och Skatteverket i större förändringsuppdrag, men också genomfört ett stort antal utredningar för Regeringskansliet och SKR.

AI och digitalisering

Digitalisering/AI/IoT är områden där vi har djup kompetens och där vi genomför många uppdrag både på policyskapande nivå och i form av förändringsprojekt för olika kunder. Flertalet uppdrag har handlat om att få verksamhetens processer och IT att samspela ännu bättre. Vi har bl.a. arbetat i flera uppdrag inom Stockholms stad kring IoT, multisensorer och digital omställning under pandemin.  Vårt arbete inom AI har varit fortsatt brett med olika uppdrag, där olika AI-utbildningar stått i fokus liksom stöd till DIGG/Skatteverket m.fl. i ett större regeringsuppdrag. Vi har också sett ett flertal kunder som nu tar steg mot att bli datadrivna organisationer, vilket kräver annan typ av kompetens, organisering och teknikkunnande.

Spännande uppdrag för framtidens vård och omsorg

Inom vård och omsorg har vi fortsatt att genomföra uppdrag som handlar om omställningen mot framtidens vård och omsorg. Uppdragen har bland annat berört god och nära vård, nationell uppföljning, kompetensförsörjning och primärvårdens roll och betydelse för människors psykiska hälsa. Även inom detta område handlar det om att på bästa sätt dra nytta av digitaliseringsmöjligheter – inte minst i samverkan över organisationsgränser.

Innovation fortsätter att vara prioriterat

Behovet av att stärka innovationsförmågan i offentliga verksamheter är fortsatt stort. Det handlar både om att stärka medarbetare och chefers kompetens och förmåga att arbeta med innovation och om att utveckla organisatoriska förutsättningar. Under året har vi bland annat arbetat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Stockholms stad i innovationsuppdrag.

Nya ramavtal

Slutligen har vi under året också vunnit ett antal viktiga ramavtal – såväl managementavtalet som IT-avtalet inom Stockholms stad, ramavtal med Regeringskansliet där vi är etta i rangordning liksom ramavtal med Bolagsverket och DIGG inom digitaliseringsområdet.

 

Till sist!

För ett bolag som Governo där fokus är på samhällets viktigaste frågor är det av högsta vikt att fortsatt ha kundernas förtroende och kunna leverera lösningar på det mest komplexa. Vi behöver därtill också ligga i framkant så att innovation och ny teknik kan hjälpa våra kunder att hitta nya vägar – inte minst i de uppdrag som innebär större systemförändringar. En viktig faktor är utöver våra kundrelationer också våra cirka 25 ramavtal som ger oss möjligheter till större och långsiktiga affärer. Avgörande för vår framgång är dock våra medarbetare som varje dag hjälper våra kunder framåt, oavsett om det handlar om managementuppdrag, projektledning eller spetsiga analyser. Deras kompetens och samhällspassion är det som skapar vår måluppfyllelse. Med en pandemi bakom oss och en ny strategisk plan som ledstjärna är det därför en spännande framtid som vi nu möter!