Finansiell information

Vi strävar efter öppenhet

Governo strävar efter att ha en öppen dialog med media, kunder och andra intressenter. På denna sida finns vår senaste finansiella information.

Årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret

Governos årsredovisning för 2017/18 är nu färdigställd, och vi kan konstatera att vi lämnar ytterligare ett händelserikt år bakom oss.

”Ett område som vuxit markant under året är AI, artificiell intelligens.”

– Vi kan se tillbaka på ännu ett år av god utveckling i bolaget, där vi genom våra uppdrag försett kunderna med handlingskraft i att lösa sina viktigaste frågor, säger Caroline Andersson, vd för Governo. Digitaliseringen är ett av de områden där Governo genomför flest uppdrag, både på policyskapande nivå men också i form av konkreta förändringsprojekt för olika kunder. Under året har vi gjort ett stort antal uppdrag för kommuner, statliga myndigheter och organisationer, där flertalet handlat om att få verksamhetens processer och IT att samspela på ett bättre sätt. Ett område som vuxit markant under året är AI, artificiell intelligens. Governo har knutit till sig ledande expertis i området och bland annat stöttat VINNOVA i ett regeringsuppdrag rörande potentialen av Al i Sverige. Vi har också genomfört uppdrag inom området för delegationen för korrekta utbetalningar, lnera/1177 samt Stockholms stad.

Läs gärna Governos Årsredovisning 2017-2018 här!