Finansiell information

Vi strävar efter öppenhet

Governo strävar efter att ha en öppen dialog med media, kunder och andra intressenter. På denna sida finns vår senaste finansiella information.

Årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret

Governos årsredovisning för 2019/20 är nu färdigställd, och vi kan konstatera att vi lämnar ytterligare ett händelserikt år bakom oss.

”Självklart har pandemin påverkat oss och våra kunder, men där vi vid slutet av verksamhetsåret kan konstatera att den initiala krisen främst resulterade i förändrade arbetssätt (distansarbete, digitala verktyg och möten samt nya processer) snarare än minskad eller förändrad efterfrågan på våra tjänster.”

– Under året har våra kunder fortsatt att fokusera på att utveckla och förändra sina verksamheter för att erbjuda ännu bättre service på kort och lång sikt. Vi har sett en fortsatt stor efterfrågan på klassiska managementkonsulttjänster och större uppdrag med inslag av digitalisering. Artificiell intelligens är ett område, som precis som föregående år, också vuxit starkt, säger Caroline Andersson, vd för Governo.

Självklart har pandemin påverkat oss och våra kunder, men där vi vid slutet av verksamhetsåret kan konstatera att den initiala krisen främst resulterade i förändrade arbetssätt (distansarbete, digitala verktyg och möten samt nya processer) snarare än minskad eller förändrad efterfrågan på våra tjänster.

En viktig insats under våren var vårt AI-upprop där vi samlade ett 100-tal företag och forskare som löste olika behov i offentlig sektor och intresseorganisationer (#vitecherupp).

 

Digitalisering – vår spetskompetens

Digitaliseringen är ett av de områden där Governo har sin spetskompetens och har genomfört ett stort antal uppdrag både på policyskapande nivå och i form av förändringsprojekt för olika kunder. Under året har vi gjort uppdrag för kommuner, statliga myndigheter och organisationer, där flertalet handlat om att få verksamhetens processer och IT att samspela ännu bättre. Vi har bl.a. fortsatt stötta Stockholms stad inom programmet för Smart och uppkopplad stad samt motsvarande inom ett större fastighetsbolag som har varit en återkommande kund under åren. Vårt arbete inom AI har varit fortsatt brett med uppdrag för exempelvis Skatteverket och Örebro universitet/Region Örebro. En viktig satsning har varit att lansera en AI-utbildning för ledare som vi utvecklat tillsammans med SKR och AI Innovation of Sweden.

 

Framtidens vård

Inom vård och omsorg har vi fortsatt att genomföra uppdrag som handlar om omställningen mot framtidens vård, kompetensförsörjning, e-hälsa mm. Vi har bland annat arbetat med Socialstyrelsen, Vårdanalys och Region Uppsala.

 

Innovation i utveckling och nya ramavtal

Vi ser ett stort behov hos våra kunder att stärka innovationsförmågan i sina verksamheter, det har inte minst våren synliggjort. Under året har vi genomfört uppdrag för bland andra Vinnova och utvecklat innovationsledningsstöd.

Vi har också arbetat med ett stort antal utredningar och managementuppdrag för kunder i alla delar av offentlig sektor – inte minst i staten och utifrån vårt ramavtal med Kammarkollegiet.

Under året har vi ingått nya ramavtal med bl.a. Kammarkollegiet, SGA Fastigheter, Tillväxtverket, Region Västmanland, Region Norrbotten och Region Uppsala.

 

Läs gärna Governos Årsredovisning 2019-2020 här!