Vi ger dig som ledare inom offentlig sektor utbildning inom AI

Nyfiken på vår utbildning AI för ledare?

AI-utbildningens mål är…

… att på ett effektivt och inspirerande sätt breddutbilda chefer och ledare inom offentlig sektor för att ta Sverige närmare målet om att bli ledande i att ta tillvara på de möjligheter AI kan ge.

…att öka kunskapen inom AI I offentlig sektor för att kunna möta kommande samhällsutmaningar som exempelvis demografi.

AI-utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan Governo, SKR och AI Sweden.

Efter avslutad utbildning ska ni ha…

FÖRSTÅELSE

…en ökad förståelse för vilka behov och utmaningar som AI kan bidra till att möta.

FÖRUTSÄTTNINGAR

…en ökad insikt i de förutsättningar som måste finnas på plats för att möjliggöra användningen av AI.

HANDLINGSKRAFT

…en ökad handlingskraft för att kunna staka ut riktningen och ta nästa steg i arbetet med AI.

VAD ÄR AI?

Ger dig en övergripande beskrivning om vad AI är och vad tekniken kan användas till.

AI OCH DIGITALISERING

Ger dig kännedom om grundläggande begrepp och hur AI och digitalisering relaterar till varandra.

AI I SVERIGE

Ger dig en inblick i hur AI tillämpas i Sverige och vilken potential som finns, både på policynivå men framför allt inom offentlig sektor.

AI I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

Ger dig inspiration men också konkreta exempel på internationella tillämpningar.

ANSVARSFULL OCH HÅLLBAR AI

Ger dig en orientering i olika etiska perspektiv samt vilka möjligheter och utmaningar som finns med AI, såväl som juridiska frågeställningar.

HUR FUNGERAR AI?

Ger dig en beskrivning av AI som disciplin inom forskningen och vanligt förekommande modeller som används inom AI med tonvikt på maskininlärning.

DATA

Ger dig grundläggande kunskap om data och vad data är och en djupare förståelse för sambanden mellan data AI.

TEKNISKA VÄGVAL

Ger dig förståelse för olika tekniker för olika ändamål.

Möjlighet till skräddarsydda varianter av utbildningen

SENASTE NYTT
Vi lägger ut skräddarsydda utbildningstillfällen löpande när behov uppstår. Har din organisation ett specifikt önskemål kring upplägg kontakta gärna oss på aiforledare@governo.se för förslag och offert.

  • AI-utbildning – digital del samt tillämpningsworkshop i blandade grupper, cirka ett tillfälle i månaden.

  • Organisationsspecifik utbildning för ledningsgrupper, IT-avdelningar, handläggare m.fl. – skräddarsys och prissätts utifrån omfattning. 

  • Egen AI-utbildning – möjlighet att köpa loss licens till utbildningen via SKR, pris utifrån antalet möjliga användare. Governo kan anlitas för anpassning.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss! aiforledare@governo.se