Kvalitetsprinciper

Kontinuerligt lärande

Governo definierar kvalitet såsom nöjda kunder genom goda och betydelsefulla resultat. På Governo uppnår vi hög kvalitet när vi levererar för våra kunder relevanta och ändamålsenliga förslag och beslutsunderlag som i hög grad svarar mot deras förväntningar.  

  • Vi har en god förståelse för våra kunders behov och krav genom vår gedigna kunskap om och erfarenhet från arbete i olika delar av offentlig sektor.
  • Vi bedriver kompetens- och kunskapsutveckling genom kontinuerligt lärande i och utanför uppdragen, genom omvärldsbevakning, utbildningsinsatser samt genom att följa relevant forskning och utveckling.
  • Vi säkerställer att vi har tillräckliga resurser och kompetens att genomföra uppdrag.
  • Vi säkerställer att vi och kunden har gemensamma förväntningar på projektets genomförande och resultat. Vi är transparenta och har täta avstämningar genom hela samarbetet vilket gör att vi kan leverera relevanta förslag och beslutsunderlag.
  • Vi sätter tidplaner och rutiner för projekten tidigt för ett effektivt och ändamålsenligt genomförande.
  • Erfarenhetsåtervinningen är en viktig beståndsdel för att utveckla vårt kvalitetsarbete. Efter avslutat uppdrag återkopplar vi externt mot kunden och internt inom teamet.
  • Alla, anställda, associerade och underkonsulter, har kunskap om och tillämpar aktivt denna kvalitetspolicy.