Vård och omsorg

Handlingskraft till omställningen

Omställning mot framtidens hälso- och sjukvård och socialtjänst pågår och landets regioner och kommuner driver intensivt utvecklingsarbete för att etablera en nära, personcentrerad och samordnad vård och omsorg.

Det handlar till stor del om att lyckas etablera förhållningssätt och arbetssätt som säkerställer ett effektivt utnyttjande av sådan information, kunskap och kompetens som är relevant för att möta patientens eller brukarens behov och önskemål. Digitalisering och artificiell intelligens skapar nya arenor för medborgare att vara involverade, men också nya möjligheter för effektiv samverkan över organisatoriska gränser.

Att lyckas ställa om till moderna förhållningssätt och arbetssätt ställer höga krav på gemensam inriktning, effektiv styrning och organisering samt ett ledarskap som tar tillvara utvecklingskraften i verksamheten.

Vill du veta mer om vad vi gör inom vård och omsorg? Kontakta gärna Karina Kight.

Här är vår passion extra stark just nu

Det finns sam­hälls­om­rå­den där vi på Governo just nu bygger våra er­fa­ren­he­ter extra starka. Vi tror också att stark sam­hälls­ut­veck­ling mår bäst av ett kun­skaps­ut­byte. Därför vill vi gärna dela vår ak­tu­el­la passion & kunskap.

Vi kallar det ”Vår syn på”.