Vi på Governo blir fler!

Välkommen Victoria!

Vi på Governo har blivit fler! Vi är så glada att få välkomna vår nya kollega Victoria Råsten Claesson.

Hej Victoria och välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?

– Tack! Jag ser fram emot att utvecklas i min roll som managementkonsult på Governo. Jag kommer senast från kommunal sektor där jag har arbetat nära både förvaltningsledning och politisk ledning.

Vad går du igång på – vilken är din samhällspassion? Berätta!

– Jag går framför allt igång på tanken att bidra till den offentliga sektorns utveckling och i längden mina medmänniskors liv. Offentlig sektor i Sverige har tagit lång tid att växa fram, och vårt största misstag är att tro att den är fullvuxen. Den behöver alltid förvaltas, utvärderas och utvecklas för att kunna ställas inför nya utmaningar. Jag tror att kompetensen och drivkraften finns inom den, ibland behövs bara en skjuts på vägen.

I praktiken kan det innebära både mindre och större frågor. Jag vill tillsammans med kollegor och kund gå från problem till lösning och samtidigt lära mig något nytt, för att sen föra vidare den kunskapen till nästa.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?

– Först och främst visionen om att Governo ger handlingskraft till offentlig sektor, men också den varma stämningen bland kollegorna, deras drivkrafter och känslan av att man faktiskt bidrar till en offentlig sektor i framkant – och att man får ha roligt på vägen!

Här hittar du Victorias kontaktuppgifter och kan läsa mer om hennes samhällspassion!