Victoria Råsten Claesson

Förvalta, utvärdera och utveckla – och lära sig något nytt

Samhällets framsteg ställer krav på att offentlig sektor håller jämna steg och också leder utvecklingen. Jag vill vara en del i att förvalta, utvärdera och utveckla offentlig sektor tillsammans med andra som delar min tro att offentlig sektor kan och bör leda samhällsutvecklingen. Till det hör att hitta smarta lösningar på komplexa problem och bygga stabila, varaktiga organisationer som förstår kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet, samt har en kultur som får människor att trivas och utvecklas.

Min bakgrund i kommunal sektor har gett mig förståelse för offentlig sektors behov och utmaningar, också dess styrkor och möjligheter. I projekt tar jag alltid med mig betydelsen av samverkan och lyhördhet för att trygga att medarbetares erfarenheter och kompetenser tas tillvara på.

Jag drivs av lärande, både i form av att lära mig själv något nytt tillsammans med kund och kollegor, och också i form av att bidra till en offentlig sektor i framkant.

victoria.r.claesson@governo.se
072 202 25 57
Linkedin