Ny koordinator med fokus på struktur och kultur

Välkommen Matilda!

I takt med att Governo vuxit så har behovet av en kontorskoordinator vuxit, och seden i november har vi äntligen hittat vår stjärna till denna roll! Matilda är verkligen hjärtat på Governo och ger oss alla stöd och support i smått och stort på vårt fina kontor. Matilda har en bakgrund från servicesektorn och barnomsorgen och på fritiden gillar hon skidåkning, resor och att gå på fotbollsmatcher. Vi är så glada att Matilda valt oss till sina kollegor!

Hej Matilda och välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?

– Min främsta roll på Governo är att få mina kol­le­gor och våra be­sö­ka­re att trivas och att få vistas i en trevlig, varm och tillå­tan­de miljö. Min uppgift är att finnas till hands, så att de kan sätta all fokus på sina sam­hälls­för­änd­ran­de åta­gan­den.

Vad gjorde du innan du kom till Governo?

– Jag kommer närmast från för­sko­lans värld där jag arbetat som barnskö­ta­re. Jag har även tidigare mycket erfarenhet av arbete i dagligvaruhandeln. Båda dessa områden har gett mig goda och breda erfarenheter i hur man bemöter människor och ger bra service.

Har du någon särskild ”passion” på fritiden?

– På min fritid umgås jag mycket med mina vänner och går på fotbollsmatcher. Jag åker även mycket skidor då min familj har hus i Åre. En annan passion jag har är att resa och upptäcka nya ställen runt om i världen.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?

– Jag lockades av möjligheten av att ge service på ett nytt sätt. I den här rollen ligger fokus på att ge service internt, vilket jag såg som en rolig och för mig en ny utmaning!

Läs mer om Matilda här!