Välkommen på SKR:s seminarium

Specialiserad vård i hemmet med primärvården som nav

SKR, Sveriges regioner och kommuner, har publicerat en ny skrift som belyser hur specialiserad vård i större utsträckning kan erbjudas i hemmet, med primärvården som nav.

Skriften innehåller flera lärande exempel på samverkan mellan den specialiserade vården och primärvården, med utgångspunkt i patientens behov. Governo har haft förmånen att stötta SKR i detta arbete då vi har genomfört intervjuer med företrädare från de aktuella verksamheterna, och med patienter eller närstående.

Datum: 21 mars 2024
Tid: 13.00 – 16.15
Plats: Digitalt (Zoom)
Seminariet är kostnadsfritt.

Torsdag de 21 mars har du möjlighet att lyssna på flera av de lärande exemplen under ett seminarium som SKR anordnar.

Här kan du anmäl dig!

Du kan även läsa skriften i sin helhet här!