Ny kollega med innovationsspets

Välkommen David Renemark!

Vi har glädjen att välkomna David Renemark som kollega till oss här på Governo! David har en gedigen bakgrund som forskare med er­fa­ren­het från of­fent­lig sektor och en god för­stå­el­se för dess ar­bets­sätt, or­ga­ni­se­ring och po­li­tis­ka styr­ning. Han kommer närmast från olika roller på innovationsmyndigheten Vinnova.

Hej David och välkommen till Governo! Vad går du igång på – vilken är din samhällspassion?

– Min främsta drivkraft är arbeta med utveckling av organisationer och medarbetare för att därigenom bidra till ett hållbart samhälle. Det genom att exempelvis stötta dem i förändrings- och innovationsprocesser för att skapa handlingskraft i offentlig sektor. Samhällspassionen har alltid funnits där i mitt yrkesliv, både i rollen som forskare och när jag arbetade med innovation på en myndighet. Jag drivs av en nyfikenhet att förstå komplexa problem, med målet att bidra till förändring. Det är roligt att nu få ta nyfikenheten och mina tidigare erfarenheter in i nya spännande uppdrag i rollen som konsult.

Du kommer ju närmast från en tjänst på Vinnova. Vad är innovation för dig?

– Innovation handlar för mig om värdeskapande, som har sin grund i något nytt som nyttiggjorts. En ny idé eller lösning är inte innovation, om den inte också används och är värdeskapande. Vad som är nytt är kontextuellt, det vill säga det måste inte vara något helt nytt. Innovation är en process, det kan vara bra att se innovationsarbetet som en resa där både vägen och andra faktorer kan ändras under resans gång.

Vilka är dina tre viktigaste lärdomar kring innovation från din tid på Vinnova?

– För det första att våga börja testa och göra nytt i liten skala, med utgångspunkt i aktuella behov. För det andra vikten av att hantera osäkerhet och hur arbetet med innovation leds och organiseras – vilket brukar kallas innovationsledning. Det tredje är att redan från början ha idéer om och resurser för att kunna ta arbetet hela vägen. Det finns en risk att innovationsprocesser blir framtunga och sedan faller i stegen med att implementera och skala upp den nya lösningen.


Vågar du dig på en framtidsspaning på ämnet innovation?

– En sak är att flera av dagens samhällsutmaningar inte bara kräver nya innovativa lösningar, utan även samverkan mellan organisationer för att lösas. Därför tror jag vi kommer se mer av så kallad systeminnovation. En annan sak jag ser som viktig är framsynsarbete. Vi behöver våga ifrågasätta befintliga system och arbetssätt, men även fundera på vilka behov vi ser inom aktuellt område i framtiden och låta det vägleda oss idag. Slutligen tror jag vi behöver bli bättre på att dela kunskap och främja lärande, som en viktig del i innovationsarbetet.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?

– Det tydliga fokuset på att bidra till en offentlig sektor i ständig utveckling. Det matchade väl med mina drivkrafter. En annan viktig sak var synen på kunskap. Både fokuset på kunskapsutveckling internt, samt att Governo är en mötesplats för kunskapsdelning och samtal om framtidens samhälle. Slutligen fastnade jag för att medarbetarna verkar ha roligt samtidigt som de tar sig an komplexa och viktiga uppdrag. Där är kulturen en viktig del.

Läs mer om vår nya kollega David här!