Kultur & samhälle

Kulturarv och demokrati

Vårt kulturarv är vår historia och kan ge oss viktiga lärdomar inför framtiden.

Här är vår passion extra stark just nu

Det finns sam­hälls­om­rå­den där vi på Governo just nu bygger våra er­fa­ren­he­ter extra starka. Vi tror också att stark sam­hälls­ut­veck­ling mår bäst av ett kun­skaps­ut­byte. Därför vill vi gärna dela vår ak­tu­el­la passion & kunskap.

Vi kallar det ”Vår syn på”.