Ida Larsson

Samtal och insikt är en förutsättning för förändring

Jag har ett stort intresse för frågor som berör förändring och är särskilt intresserad av utmaningar inom hälso- och sjukvården. Varje uppdrag och kund är unik i sin kontext. Av den anledningen är samtalet och mötet som arena en viktig framgångsfaktor för att skapa förståelse. Att formulera lösningar i nära samverkan med kunden – och som passar för den specifika verksamheten och dess medarbetare – är att nå verklig framgång.

Känslan av att bidra med förändring och förbättring är en viktig drivkraft, och att medverka i arbetet med att utveckla och skapa förbättringar inom offentlig sektor är samhällspassion för mig.

ida.larsson@governo.se
073 745 50 93
Linkedin