Matilda Jonung

Att vara del av en hållbar samhällsutveckling

Vi står inför en samhällsomvandling. Det handlar om att transformera och utveckla samhället och dess organisationer på ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Att vara en del i denna omvandling och de möjligheter som uppstår i detta arbete driver mig, personligen men också i mitt arbete. Hållbar samhällsutveckling är en röd tråd genom mina uppdrag.

Jag vill förstå våra samarbetspartners drivkrafter, utmaningar och möjligheter. Tillsammans och i nära dialog hittar vi lösningar. När det är extra komplext och med många aktörer får jag energi. Jag har en stark tro på att det är i dialog mellan politik, region, kommun och medborgare vi får till en nödvändig samhällsutveckling.

matilda.jonung@governo.se
073 231 79 61
Linkedin