Karin Lönn

Hjälpa ledare att leda i förändring

Offentlig sektor står inför stora utmaningar – omvärldstrycket med till exempel digitalisering och artificiell intelligens ställer omfattande krav på utveckling och nya arbetssätt samtidigt som de ekonomiska resurserna blir allt mindre.

Det är en komplexitet där jag brinner för att hjälpa ledare att leda i förändring med ett helhetsperspektiv och med människor i fokus. Det känns värdefullt och viktigt för mig.

Jag vill vara med att bidra till att skapa handlingskraft och utveckling av det ”gemensamma”. Det är därför jag arbetar på Governo!

karin.lonn@governo.se
070 843 90 11
Linkedin