Maria Sturegård

Tillsammans har vi möjlighet att skapa framtidens samhälle

Vårt samhälle står inför ett stort antal utmaningar – men även en enorm mängd möjligheter. Det kan gälla allt ifrån utformningen av framtidens städer, digitaliseringen till den demografiska utvecklingen. Komplexa frågor som berör varandra och påverkar samhället samt dess utveckling som helhet. Det är denna typ av frågor jag brinner lite extra för och får möjlighet att bemöta tillsammans med mina kollegor på Governo.

En av mina största drivkrafter är mötet med människor där kommunikation samt dialog är något som driver mig i allt jag tar mig an. Personligen tror jag att det är genom att ta tillvara på varandras kunskap och idéer som vi tillsammans med våra kunder har möjlighet att finna innovativa lösningar till de utmaningar vi står inför.

maria.sturegard@governo.se
076 051 17 17
Linkedin