Jennifer Öblom

Effektivitet, jämlikhet och service - viktiga delar för ett starkt samhälle

Med en bakgrund inom offentlig sektor drivs jag av att vara med och göra en skillnad för människor och samhället på riktigt. Därför är det så stimulerande för mig att få möjlighet att bidra till utvecklingen inom offentlig sektor, och att i tider av stora samhällsförändringar stötta organisationer i de utmaningar de står inför.

Att tillsammans genom samarbete och kunskapsutbyte skapa förändring inspirerar mig, och jag arbetar gärna med frågor där jag får nyttja min analytiska förmåga och tillföra värde både i stort och smått. Främst vill jag med mitt arbete bidra till en offentlig sektor som genomsyras av effektivitet, jämställdhet och högkvalitativ service för alla. Både samhället och den offentliga sektorn kräver kontinuerlig utveckling, och i arbetet mot ett attraktivt samhälle i takt med framtiden tror jag att innovativa lösningar samt tillvaratagandet av medarbetares kompetens och potential är viktiga grundpelare.

jennifer.oblom@governo.se
073 590 92 08
Linkedin