Rebecka Strandberg

Att locka fram idéerna

Min drivkraft är att hitta lösningar som engagerar och inspirerar tillsammans med våra kunder. Jag jobbar gärna i uppdrag som på olika sätt är en del av det utvecklingsarbete som pågår inom välfärdsområdet, hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Jag tror att de bästa idéerna redan finns hos medarbetarna inom en organisation – därför handlar mitt jobb oftast om att på olika sätt locka fram och tydliggöra alla smarta lösningar som finns!

rebecka.strandberg@governo.se
076 555 80 16
Linkedin