Dag Norén

Utvecklingskraften i samhället

Det finns en enorm kraft i den kunskapsutveckling som nu pågår och med detta möjligheterna att finna nya och bättre lösningar för hur vi arbetar med offentliga och privata tjänster.

Att arbeta med metoder som tar tillvara på denna kraft, uppmanar till nytänkande och användarfokus för tjänsterna och är inkluderande för många, och som därmed skapar delägande i lösningarna, är vad jag verkligen tror på.

Med dessa grunder kan vi bli kreativa och ta till vara på utvecklingskraften i samhället, i organisationer och hos människor.

dag.noren@governo.se
070 553 01 08
Linkedin