Johanna Stålö

Ett samhälle där jag vill leva och bo

Jag drivs av att få arbeta med frågor som berör mig och det samhälle vi lever i. Det kan vara stort som smått, nära och mer avlägset. Det känns viktigt och stimulerande att ha ett arbete där vi på olika sätt bidrar till ett samhälle som vill utvecklas och vågar möta framtiden.

Jag trivs när jag tillsammans med kollegor och kunder arbetar mot gemensamma mål och får bra saker gjort. Jag går igång på kluriga frågor där min förmåga att se samband och systemet i sin helhet sätts på sin spets. Jag tycker om att leda människor och grupper, skapa engagemang och bygga en stark teamkänsla. Det är genom att arbeta tillsammans som nya tankar uppstår. Jag tycker det är viktigt att ha roligt på vägen och älskar när engagemanget är högt.

johanna.stalo@governo.se
072 858 88 11
Linkedin