Richard Thellman

En välfärd i utveckling!

Ett samhälle i ständig förändring kräver en välfärd med utveckling i fokus. Jag vill tillsammans med mina kollegor på Governo verka för en välfärd i framkant, där drivkrafterna och passionen för förändring kommer både från- och inom organisationerna själva. Jag trivs när vi tillsammans med våra kunder hjälps åt att hitta lösningar, och tillsammans bygger en varaktig och stabil offentlig sektor där utveckling får utrymme.

Med ett fokus på kvalitativa analyser och kvantitativa metoder kan potentialen som finns för en offentlig sektor i framkant verkligen komma till sin rätt, där vi fortsatt även i framtiden har en välfärd och offentlig sektor i världsklass med utveckling i fokus!

richard.thellman@governo.se
072 234 62 76
Linkedin