Elin Uppström

Samhällspassion i det digitala samhället

Efter många år inom it-världen, där jag arbetat med olika perspektiv både som forskare och som konsult, ser jag ett stort behov i samhället för att bättre förstå det digitala samhälle vi lever i idag. I dagens samhälle styr digitala infrastrukturer i hög utsträckning hur vi interagerar i vårt samhälle. I framtiden kan vi förvänta oss att den digitala verkligheten i ännu högre grad infiltrerar den fysiska när AI utvecklas ännu mer och med stor sannolikhet också iklär sig fysisk form. Denna snabba förändring kräver stor förståelse för hur vi kan designa dessa digitala infrastrukturer för att styra samhällsutvecklingen.

Min spetskompetens och min passion ligger i min djupa och breda förståelse för den digitala samhällsutvecklingen. Som ingenjör datateknik och doktor i data och systemvetenskap har jag i en stor kompetens i hur våra samhälleliga system fungerar. Därmed har jag en holistisk förståelse som sträcker sig från de minsta beståndsdelarna till de stora samhälleliga frågorna och hur dessa påverkar och påverkas av varandra. I min roll som managementkonsult har jag också erfarenhet av såväl arkitektur, design av informationssystem, utredningsuppdrag kring IoT och AI. Jag har också lång erfarenhet av utbildning inom dataanalys med maskininlärning och AI, systemdesign och innovation samt informatik.

elin.uppstrom@governo.se
073 724 07 24
Linkedin