Thomas Wästfelt

Ge stöd i en smärtsam förflyttning

Min drivkraft är att åstadkomma förändring tillsammans med andra. När olika kompetenser och erfarenheter möts skapas bestående värde snabbare. Hos oss märks det genom att vi rekryterar konsulter med många olika bakgrunder och olika infallsvinklar.

Hos våra kunder ser vi ofta utmaningar i hur man agerar i en värld av stark och ständig förändring drivet av nya medborgarbehov och ny teknik. Min passion är att i nära samverkan och samarbete stötta individer och organisationer att klara av den ofta smärtsamma förflyttningen in i den digitala världen.

thomas.wastfelt@governo.se
073 351 59 10
Linkedin