Jonas Dahlqvist

Nya möjligheter i en etablerad miljö

Utveckling sker alltid i ett organisatoriskt sammanhang. Effekten och nyttan av nya arbetssätt och ny teknik bestäms i slutänden av hur väl de fungerar med befintliga kompetenser, roller och processer. Min spetskompetens ligger inom styrning och utveckling av beslutsstöd och av datahantering som en del av kärnverksamheten.

Min passion är att förstå det sammanhang där utveckling sker. När vi gör det kan vi framgångsrikt hantera organisationens krav på förändring samtidigt som vi möter medarbetarnas behov av situationsanpassade lösningar och stabilitet i sitt arbete.

jonas.dahlqvist@governo.se
070 771 63 62
Linkedin