Lovisa Ericsson

Att få arbeta i frontlinjen av förändring och utveckling

Med erfarenhet av arbete inom offentlig sektor med frågor kopplat till verksamhetsutveckling har jag en god förståelse för vilka utmaningar en verksamhet inom offentlig sektor kan stå inför – men också den potential som finns. Detta har fått mig att inse att det är exakt det här jag brinner för! Att leda förändring och arbeta för effektivisering och utveckling utifrån ett helhetsperspektiv – som aktiverar och utmanar min analytiska förmåga.

För att offentlig sektor ska kunna utvecklas i takt med samtiden och till och med ligga i framkant så krävs det att behoven måste tillgodoses – för både våra medborgare – och för de som arbetar inom den.

Att som managementkonsult ha möjlighet att påverka den här utvecklingen i rätt riktning – och ta fram de bästa tänkbara lösningarna för att kundens verksamhet ska uppnå sin fulla potential – är så otroligt spännande!

lovisa.ericsson@governo.se
079 098 72 98
Linkedin