Olof Junesjö

Olof Junesjö har en bred managementkonsultprofil och han är van att arbeta inom såväl strategi-, styrnings- organisations- och förändringsledningsuppdrag i offentlig sektor.

Olof har en särskild spets inom digitalisering och har arbetat både på konkret genomförandenivå och på absolut högsta strategiska nivå. Olof är en driven och strukturerad processledare och förändringsledare och har hållit ihop ett antal större förändringsprojekt. Som exempel kan nämnas framtagandet av en målbild kring SLL, Stockholms stad och Trafikverket ska arbeta kring trafikinformation i Stockholmsregionen, genomlysning av processen informera och hjälpa kund på CSN och utveckling av innehållet i och konceptet för kommunikationsplattformen Smartare välfärd på uppdrag av SKL.

Olof har också en djup kännedom om offentlig sektor, delvis utifrån sin konsultroll men även från sina tidigare anställningar på Sundbybergs stad och Svenska institutet. I Sundbyberg ansvarade Olof för digitaliseringsområdet och e-tjänster. Arbetet i Sundbyberg var ofta mer konkret och syftade till framtagande av e- tjänster och implementering av nya verksamhetssystem.

Han har en politices magisterexamen med inriktning mot statsvetenskap från Lunds universitet samt ett Certificat d’Etudes politiques Européennes från l’Institut d’Etudes Politiques i Strasbourg.

Mobil 073-691 99 46
SKICKA E-POST