Jeanette Ruzicka-Nilsson

Stärka och utveckla det offentliga

Utifrån min passion för samhället har jag ett engagemang som får mig att vilja bidra till att stärka och utveckla offentliga organisationer. Jag drivs av att stötta i utmanande och strategiska frågeställningar och situationer där det handlar om att tänka nytt – alltid i nära samspel tillsammans med kunden.

jeanette.ruzickanilsson@governo.se
072-853 02 22
Linkedin