Wilhelm Hultin

Kreativitet och nyfikenhet

Jag drivs av att få gå på djupet och sätta mig in i komplicerade frågeställningar där det inte finns ett enkelt svar. Min ambition är att komma med nya infallsvinklar och på det sättet se gamla problem i ett nytt ljus.

Men kreativitet och nyfikenhet tar en ingenstans utan en stadig förankring i verkligheten. Jag vill med de verktyg jag har till mitt förfogande bidra till något positivt i samhället.

wilhelm.hultin@governo.se
073 563 08 64
Linkedin