Ola Gustavsson

Driven av nyfikenhet, samhällsnytta och relationer

Den offentliga sektorn står inför nya utmaningar och möjligheter som kan kräva behov av nya arbetssätt eller perspektiv. Det kan exempelvis röra demografiska förändringar, kompetensförsörjning till välfärdsyrken eller digitalisering. I rollen som managementkonsult jobbar jag ofta tillsammans med kunder och kollegor i frågor som rör komplexa utmaningar.

Mina främsta drivkrafter är nyfikenhet, samhällsnytta och relationer. Jag är genuint intresserad av att identifiera problem och lösningar och att lära mig mer om hur människor och organisationer fungerar och vad som driver dem. Min förhoppning är att mitt arbete hos Governo bidrar till att den offentliga sektorn fungerar bättre och kan skapa mer värde för sina målgrupper.

ola.gustavsson@governo.se
073 564 45 58
Linkedin