Två nya delägare tar plats i bolaget

Nya delägare i Governo!

Governo AB är ett partnerägt bolag som funnits i drygt 15 år med vårt fokus på offentlig sektor och samhällsutmaningar. Vår partnergrupp har nu bestämt sig för att ta in ytterligare delägare som kommer stärka teamet i den strategiska utvecklingen och tillväxt bolaget är inne i.

– Precis som att ett företag utvecklas och förändras över tid är det på samma sätt viktigt att partnergruppen speglar de kundbehov och möjligheter till tillväxt som vi ser i marknaden. Det är därför otroligt roligt att få välkomna två nya personer in i kretsen, som betytt mycket för Governos utveckling senaste åren och kommer göra det framåt, menar Caroline Andersson, vd och grundare av Governo som tillsammans med övriga partners Elin Köhlberg och Olof Junesjö varmt välkomnar tillskottet till partnergruppen.

Jeanette Ruzicka-Nilsson har varit i Governo i cirka 4 år och har en gedigen bakgrund som konsult och forskare. Jeanette har tidigare varit partner och seniorkonsult i andra konsultbolag samt haft ett antal chefspositioner i offentlig sektor (Skatteverket, Apoteket). Hennes inriktning i bolaget har varit att leda större förändringsprojekt gällande strategi, organisation, verksamhetsutveckling samt ledning och styrning, där hon framförallt arbetat med statlig sektor. En inriktning på senare år har varit agilinspirerade arbetssätt.

– Det känns väldigt kul och jag ser mycket fram emot att nu kliva in och ytterligare fördjupa mitt engagemang i Governos fortsatta utveckling, säger Jeanette Ruzicka Nilsson.

Johanna Stålö har varit i Governo i nio år efter ett antal roller vid statliga myndigheter som Tillväxtverket och Regeringskansliet. Johanna är en av de personalansvariga cheferna i Governo, där hon visat på ett mycket fint ledarskap. Hon har i sin konsultgärning stort fokus mot policypåverkande utredningar inklusive kvantitativa dimensioner i vår verktygslåda. Senaste åren har Johanna tillsammans med flera kollegor arbetat fokuserat med att forma bolagets vård- och omsorgsaffär med ett stort antal kunder inom stat, region och kommun.

– Jag är både stolt och ödmjuk inför mitt nästa steg och ser så mycket fram emot att bidra än mer  i Governos framtidsresa, avslutar Johanna Stålö.

Läs mer om våra nya partners Jeanette Ruzicka Nilsson och Johanna Stålö.