Elever med drömmar om sina framtida arbetsliv

Studiebesök från My Dream Now

I veckan hade vi på Governo besök av en grupp sjunde­klas­sa­re från Fitt­ja­sko­lan. Stu­die­be­sö­ket skedde inom ramen för Go­ver­nos sam­ar­be­te med My Dream Now som arbetar utifrån en vision om att alla unga ska känna sitt värde i sam­häl­let och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Studiebesöket började med att eleverna fick lära sig mer om offentlig och privat sektor samt skillnaderna mellan dem. Detta följdes upp med en övning där eleverna fick kategorisera olika aktörer i de olika sektorerna.

Sen blev det en rundvandring på kontoret där eleverna fick möjlighet att ställa frågor och så bjöds det även på fika. Efter en kort paus fick eleverna testa på att vara konsulter genom att fundera och diskutera hur en nyetablerad skola skulle kunna tillgodose elevernas behov bättre. Dagen avslutades med en frågesport och en utvärdering av dagen. 

– Det blev ett väldigt lyckat studiebesök där vi på Governo kände att vi kunde bidra med insikter och erfarenheter om arbetslivet och där eleverna bidrog med nyfikna frågor och ett glatt intresse, säger Agnes Aldenberg, praktikant på Governo och en av de som höll i studiebesöket.

Läs mer om My Dream Now här!