Nytt spännande ramavtal vunnet

Governo tecknar ramavtal med Sinfra

Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening (eller Sinfra) är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från. Sinfra representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme-, VA- och el-verksamheter. 

Sinfra har över 500 medlemmar, bland dem många av Sveriges kommuner och kommunala bolag.

Här är en komplett lista över samtliga medlemmar där du kan se om din organisation är ansluten.

Ramavtalet är fokuserat på managementkonsuttjänster och innehåller underområdena ekonomistyrning, IT-management, kompetens- och ledarskapsutveckling och verksamhetsutveckling.

Här hittar du alla våra ramavtal.

Om du har frågor om ramavtalet eller vill nyttja det, hör gärna av dig till vår konsult och partner Olof Junesjö