Rapport om små utförares möjlighet att verka i primärvården

Rapport om små utförares möjlighet att verka i primärvården

Nu finns rapporten för Socialstyrelsens regeringsuppdrag om Små utförares möjlighet att verka i primärvården publicerad. Vi på Governo är stolta över att ha fått möjlighet att bidra i arbetet med denna viktiga utredning.

Under hösten 2020 och en bit in på 2021 har Governos konsulter Johanna Stålö, Rebecka Strandberg, Ida Larsson och Niklas Eklöf stöttat Socialstyrelsen i deras regeringsuppdrag om Små utförares möjlighet att verka i primärvården.

– Det har varit extra spännande att i det här uppdraget fördjupa oss i förutsättningarna för privata aktörer att verka i primärvården. I många regioner behövs både egen regi och privat regi för att tillsammans säkerställa en god tillgång till primärvård över hela landet, säger Johanna Stålö, som varit projektledare för uppdraget hos Governo.

F A K T A
Huvudfrågan i regeringsuppdraget handlade om att kartlägga hur ofta möjligheterna för flera olika utförare att gemensamt ingå avtal med regionerna tillämpades och omfattningen av dessa avtal. Socialstyrelsens regeringsuppdrag handlade även om att granska praktiska förutsättningar, typ av villkor, ersättningsmodeller etcetera, samt att identifiera andra insatser som kan underlätta för små utförare att verka att verka i primärvården.

HÄR kan du läsa mer om regeringsuppdraget.

Här kan du läsa rapporten.