Niklas Eklöf

Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar

Jag brinner för att samhället ska vara något som skapas för oss – av oss! Jag har ansvarat för förändringsarbete på nationell nivå i flera delar av vårt välfärdssamhälle, både digitalisering och omställningen till en god och nära vård, och är övertygad om att nyckeln för att bygga ett starkt samhälle som är anpassat efter både dagens och framtidens behov och preferenser är samverkan.

Samverkan, samarbete och samsyn mellan och inom aktörer har en enorm kraft men kräver ett strukturerat, målmedvetet och uthålligt arbete och engagemang. Här vill jag bidra! Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar, och jag är övertygad om att vi är bättre tillsammans!

niklas.eklof@governo.se
070 750 89 43
Linkedin