Maria Ericsson

Digitaliseringens transformerande kraft i praktiken

Mitt samhällsintresse har funnits där hela tiden, från tidiga år. Hur förändringar påverkar vårt samhälle, de politiska men också förändringar drivet av samhället självt, som teknikutvecklingen. Med tiden har det lett till ett särskilt intresse för organisationsutveckling och digitalisering. Hur kan vi nyttja teknikens möjligheter i vår strävan att skapa mesta möjliga värde för de vi finns till för och för vårt samhälle? Och vad innebär det – vilka andra frågor väcker vi med det?

Jag har alltid befunnit mig i skärningen mellan teknik och verksamhet, och mellan strategiutveckling och genomförande. Att tillsammans med människor från dessa delar driva komplexa frågor framåt på ett energifyllt sätt är där man oftast hittar mig. Att ta ner de där stora och svåra frågorna till något konkret och genomförbart. Handlingskraft åt offentlig sektor helt enkelt.

maria.ericsson@governo.se
072 085 40 77
Linkedin