Anders Ljung

”The Future is currently under construction”

Varje dag på väg hem från arbetet passerar jag en stor affisch med ovanstående text. Den är placerad vid bygget av Hagastaden, ett nyskapande life-science centrum i Stockholm. Fyndigt formulerat, men också tänkvärt. De insatser vi gör idag är lösningar på aktuella maningar, men vi bygger framförallt för framtiden.

Innovativa lösningar inom AI och digitalisering är då viktigt men också att bygga effektiva organisationer och processer som tar tillvara medarbetarnas förmåga. Att få vara med i detta är spännande men innebär även ansvar. Det gäller att hitta kreativa lösningar som leder till utveckling av vår gemensamma sektor till nytta och glädje för framtida generationer.

anders.ljung@governo.se
070 510 48 73
Linkedin