Matilda Stålö

Stöd till trivsel och samhällsförändring

Min främsta roll på Governo är att få mina kollegor och våra besökare att trivas och att få vistas i en trevlig, varm och tillåtande miljö.

Mina kollegor – våra konsulter – har stark passion för sina engagemang och projekt och min uppgift är att finnas till hands, så att de kan sätta all fokus på sina samhällsförändrande åtaganden.

Jag kommer närmast från förskolans värld där jag arbetat som barnskötare och utifrån mina praktiska erfarenheter härifrån ser att det finns en hel del utmaningar. Samhällsområdet barnomsorg och utbildning har därför vuxit till en samhällspassion för mig.

Jag tror att det finns mycket att utveckla både på förskolorna i sig och från våra beslutsfattare kring strukturer, ekonomi och kraven i läroplanen. Därför känns det extra bra att vara en del i verksamheten på ett bolag som Governo som stöttar den offentliga sektorn att utvecklas så bra som möjligt.

matilda.stalo@governo.se
073 091 37 00