Johan Werkström

Samlade insatser formar framtidens samhällsutveckling

Offentlig sektor står idag inför stora utmaningar, men det finns samtidigt en otrolig handlingskraft och kompetens inom enskilda organisationer för att bemöta dem. De möjligheter som uppstår när olika perspektiv och kompetenser förenas för en effektiv problemlösning gör att jag är övertygad om att svensk offentlig sektor även i framtiden ligger i framkant. Jag brinner för att vara en del av detta arbete.

Mina erfarenheter från uppdrag i både offentlig och privat sektor har skapat en nyfikenhet för hur man kan accelerera förändring med ett ständigt fokus på att skapa största möjliga nytta för involverade parter. Jag har ett särskilt intresse för frågor som rör digitaliseringens möjligheter, liksom samverkan över organisationsgränser.

I mitt arbete drivs jag av att leda förändring i nära samarbete med kund och kollegor, och på så sätt bidra till en offentlig sektor som är redo att möta morgondagens behov.

johan.werkstrom@governo.se
076 771 90 50
Linkedin