Svante Eriksson

Gillar både små och stora förändringar

Jag har ett starkt intresse för samhällsfrågor och för att saker ska skötas så rationellt, effektivt och rättvist som möjligt. Min ambition och förhoppning är att mina insatser åt våra kunder ska bidra till detta. Det behöver inte alltid innebära en strävan efter stora förändringar. Även mindre förbättringar av en verksamhets styrning och organisation kan vara lika tillfredsställande.

Min drivkraft är i hög grad att få arbeta med analysuppdrag som ställer krav på kreativt tänkande och kreativa lösningar. Jag tycker också det är mest utvecklande att hoppa mellan olika områden och lära mig nya saker.

svante.eriksson@governo.se
073 025 51 81
Linkedin