Olof Junesjö

Vägen mot en smartare och mer effektiv välfärd

Svensk offentlig sektor är en av världens bästa men vi står ändå inför omfattande samhällsutmaningar. Min drivkraft är att försöka hjälpa till att skapa lösningar som skapar en smartare, enklare och mer effektiv välfärd. Min övertygelse är att vi tillsammans med kunderna kan hitta de vägar som passar bäst för just dem.

Jag vill passionerat bidra till förståelsen för digitaliseringens möjligheter och stöttar därför gärna i komplexa uppdrag där digitalisering och samhällsutveckling går hand i hand.

olof.junesjo@governo.se
073 691 99 46
Linkedin