Rebecka Domeij

Möjliggöra en datadriven samhällsutveckling

Min drivkraft är att utforska och utveckla – och därför trivs jag i en kontext där jag tillsammans med kollegor och kunder får arbeta med komplexa frågeställningar vars lösningar bidrar till ett bättre samhälle.

Mitt bidrag till samhällsutvecklingen är inom digitalisering och datadriven verksamhetsutveckling. Med erfarenhet inom området från både privata och offentliga aktörer, kan jag ge perspektiv kring hur man skapar mätbara resultat och effekter. Dessutom agerar jag som en brobyggare mellan teknikens möjligheter och organisationens behov – något som är värdefullt i dagens mer digitaliserade samhälle.

rebecka.domeij@governo.se
070 433 11 30
Linkedin