David Renemark

Utveckling och innovation för ett hållbart samhälle

För att hantera de samhällsutmaningar vi står inför idag, behöver offentlig sektor vara i ständig rörelse och utveckla nya innovativa lösningar. Min drivkraft är att stötta såväl organisationer som medarbetare i det arbetet, exempelvis i förändrings- och innovationsprocesser. Det övergripande målet är alltid att bidra till ett hållbart samhälle och nytta för de som offentlig sektor finns till för.

Min långa erfarenhet från offentlig sektor har gett mig en god förståelse för dess arbetssätt, organisering och politiska styrning. Med en forskarbakgrund och driven av en stor nyfikenhet, tycker jag det är extra spännande när olika områden och metoder kopplas samman för att lösa komplexa utmaningar. Därför jobbar jag gärna med förändringsledning, innovation och olika utredningsuppdrag. En annan viktig ingrediens i arbetet är ett kontinuerligt lärande och jag personligen trivs extra bra i nära samarbeten med kunder och kollegor med fokus på lyhördhet, mod och tålamod.

david.renemark@governo.se
073 562 67 08
Linkedin