Ramavtal förnyas

Förnyat ramavtal med Region Västmanland

Vi är glada att nu få fortsatt förtroende att vara behjälpliga med utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården och managementområdet genom att ha blivit tilldelade ett förnyat ramavtal med Region Västmanland.

Under de senaste fyra åren har Governo stöttat Region Västmanland i en länsövergripande utveckling av mobila team, närvårdsteam, i ett omfattande uppföljningsarbete med utvärderingar i samtliga fyra länsdelar och med många engagerade medarbetare.

Det har varit ett gediget utvecklingsarbete som utförts i regionen och samtliga av länets kommuner har varit involverade. Arbetet har resulterat i en hållbar förändring där nu närvårdsteamen är en del av den ordinära verksamheten i hela länet – något som lägger grunden för en gränsöverskridande nära vård framåt.

Governo har också kopplat till Region Västmanland stöttat i etableringen och utvecklingen av en helt ny kundservice för Tåg i Bergslagen som inrättades hos regionen i december 2023.

Här hittar du alla våra ramavtal.