Skrift för nyanlända och asylsökande med funktionsnedsättning

Att vara ny i Sverige

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram en broschyr på olika språk för den som är ny i Sverige och lever med en funktionsnedsättning. Governo är stolta över att ha få varit med och stöttat i framtagandet.

Här på myndighetens hemsida kan du läsa mer om informationsbroschyren.

Under hösten 2022 stöttade Governos konsuler Ida Larsson, Elin Fält, Lovisa Ericsson och Anders Rånlund Myndigheten för delaktighet (MFD) i arbetet med att ta fram en in­for­ma­tions­bro­schyr riktad till asyl­sö­kan­de och ny­an­län­da som har en funk­tions­ned­sätt­ning.

– Att få möjlighet att medverka i detta arbete känns både viktig och värdefullt. I denna broschyr finns information samlad på ett och samma ställe vilket skapar stort värde för målgruppen. Känns som en stor förmån att ha fått bidra till detta, säger Ida Larsson, konsult på Governo.

”För den som har en funktionsnedsättning och är asylsökande, nyanländ eller har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är det en utmaning att få överblick över vilka stöd och hjälpmedel man kan ansöka om för att klara vardagen.”

Myndigheten för delaktighet

Här kan du läsa och ladda ner broschyren på svenska. Broschyren på andra språk finns att läsa här.