Anders Rånlund

Anders Rånlund är konsult på Governo med en gedigen kunskap om offentlig sektor och statsförvaltningen i synnerhet. Med över 25 års erfarenhet av utredningsarbete i olika roller har Anders såväl bredd som djup i sina kunskaper om olika sakområden och styrning, från politisk styrning till konkret verksamhet. Under sina år på Regeringskansliet arbetade han med utveckling av den statliga förvaltningspolitiken och myndighetsstyrning.

Anders har de senaste åren ansvarat för Riksrevisionens granskningsprogram av hälso- och sjukvården. Han kommer närmast från ett utredningsuppdrag på riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat. Anders har omfattande erfarenhet av intern verksamhetsstyrning genom arbete med omvärldsanalys, planering- och uppföljning samt metodutveckling och kvalitetssäkring. Han har en examen från ekonomlinjen med inriktning mot nationalekonomi och statistik.

Anders nyckelkompetens är att identifiera relevanta frågeställningar, metoder och utredningsdesign för att analysera behov och problem kring en verksamhets styrning, organisation och effektivitet. Han har en förmåga att finna kreativa lösningar utifrån ett helhetsperspektiv och att kommunicera dessa på ett tydligt och begripligt sätt för olika målgrupper.

Mobil 0720 - 11 38 45
SKICKA E-POST