Vi presenterar vårens praktikanter!

Välkommen Vera!

Vi fortsätter presentera vårterminens praktikantstjärnor hos oss på Governo! Nästa glittrande stjärna på tur att presenteras är Vera Kjessler – hon läser politices kandidatprogrammet med inriktning statsvetenskap i Lund och har ett stort samhällsintresse!

Välkommen till Governo! Vem är du och vad gör du när du inte är hos oss och praktiserar?

-Tack så mycket! Det känns väldigt roligt att få dra igång med praktiken. Jag pluggar politices kandidatprogrammet med inriktning statsvetenskap vid Lunds universitet, och tar ut min examen till sommaren. Terminen hos er blir alltså det sista jag gör inom ramen för mitt program! På fritiden tycker jag mycket om att läsa, promenera och vara med familj och vänner.

”Eftersom jag är intresserad av många olika sorters frågor och olika delar av förvaltningen, så kändes Governo som helt rätt plats för mig.”

Vera Kjessler

Varför sökte du praktikplats hos oss?

– Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse, och under mina studier verkligen fått upp ögonen för den offentliga sektorn och förvaltningsfrågor. Att kunna fördjupa sig inom dessa områden, och få mer praktisk kunskap genom en praktik hos er kändes därför väldigt spännande. Eftersom jag är intresserad av många olika sorters frågor och olika delar av förvaltningen, så kändes Governo som helt rätt plats för mig.

Vera Kjessler, praktikant på Governo våren 2021.

Vad har du för förväntningar på din praktikperiod? Vilka erfarenheter hoppas du kunna ta med dig?

– Jag hoppas få erfarenhet av hur det är att arbeta som konsult mot offentliga sektorn genom att vara involverad i flera av era projekt! Jag ser mycket fram emot att både få övergripande kunskap och förståelse för Governos olika verksamhetsområden, men också mer specifik förståelse i de projekt som jag kommer att jobba med. Lite extra intresserad är jag av utredning och analys av till exempel utbildningsfrågor, krishantering och krisberedskap (i samband med nuvarande pandemi), vård, hållbarhet, och kultur! Sen tycker jag också att det låter spännande att få djupare förståelse för AI-utvecklingen.

Du är ju inte ensam praktikant utan även Elin Fält och John Martinsson är praktikanter hos oss den här terminen. Hur kommer ert samarbete att se ut?

– Det känns väldigt roligt att inte vara ensam praktikant, utan att också John och Elin kommer vara här under våren. Jag hoppas och tror att vi kommer kunna stötta varandra, även när vi inte arbetar i samma uppdrag. Sen är vi också ansvariga för omvärldsbevakningen, och ska dessutom genomföra ett eget projekt!

Lite längre ner på denna sida kan du läsa mer om praktik på Governo!

Här kan du läsa intervjun med vårens andra praktikanter – Elin Fält och John Martinsson.

Här kan du läsa in­ter­vjun med förra ter­mi­nens tre prak­ti­kan­ter!