Nytt utvecklingsprogram för Södertörnssamverkan

Nytt utvecklingsprogram för Södertörnssamverkan

Södertörnssamverkan är ett samarbete mellan åtta kommuner i Södertörnsregionen i Stockholm. Samarbetet är väletablerat och fokus ligger på att skapa gemensam nytta och utveckling. Governo har stöttat i arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram för denna samverkan.

Under 2022 och våren 2023 har arbetet med att ta fram ett nytt vägledande dokument, ett Utvecklingsprogram, pågått. Nu är Södertörns utvecklingsprogram klart och beslutat i samtliga ingående kommuners kommunstyrelser. Fokus under perioden kommer att ligga särskilt på att skapa ett hållbart och tillgängligt transportsystem.

– Med det nya utvecklingsprogrammet har vi förutsättningar att skapa ännu mer nytta för Södertörnsborna säger Helene Olofsson, strateg på Södertörnssamverkans kansli.

Governos konsulter Olof Junesjö och Elin Fält har stöttat i arbetet.

– Samverkan mellan kommuner, regioner och myndigheter är en nyckel till att lösa många av de välfärdsutmaningar vi står inför. Södertörnssamverkan är en väldigt välfungerande samverkan och därför har det varit både roligt och utmanande att ta fram ett strategiskt dokument som kan fungera som en vägledning i det fortsatta arbetet, säger Olof Junesjö.

Vill du läsa utvecklingsprogrammet så kan du hitta det här!