Kompetensförsörjning – en av välfärdens största utmaningar

Kompetensförsörjning – en av välfärdens största utmaningar

Ur ett samhällsperspektiv – vad behöver man fokusera på när det kommer till kompetensförsörjning – för att lyckas? Våra konsulter Johanna Stålö och Rebecka Strandberg delar med sig av sina reflektioner kring kompetensförsörjningens utmaningar inom offentlig sektor och då med särskild betoning på vård och omsorg.

Arbetsgivare inom den offentliga sektorn kommer alltid att behöva arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, både inom sin egen organisation och över organisationsgränser. För att säkra sin bemanning nu och framåt kommer det vara än viktigare att arbeta för att uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare.

Inom hälso- och sjukvården och omsorgen finns de kanske största utmaningarna just nu. Detta beror bland annat på de påfrestningar dessa yrkesgrupper har mött de senaste åren som ett resultat av pandemin, men också på befintlig arbetsmiljösituation som ofta är under hög stress och nya alternativa jobb denna grupp också börjar möta.

”Kompetensförsörjning framåt handlar därför både om att arbeta strategiskt för att attrahera medarbetare samtidigt som man kommer att behöva förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna.”

I flera år har man pratat om kommande kompetensförsörjningsutmaning. Vår känsla är att det inte är en kommande utmaning – utan det är en kris som flera arbetsgivare redan befinner sig i. Den svenska befolkningen över 80 år kommer att öka med nästan 50% fram till 2031 – alltså väldigt många fler som kommer behöva olika typer av stöd och insatser från både region och kommun. För att kunna tillgodose behoven av vård- och omsorg för hela befolkningen så skulle ungefär hälften av alla nya personer på arbetsmarknaden behöva välja att arbeta med vård och omsorg i kommun eller region – och en tredjedel skulle behöva välja äldreomsorgen (data från SKR). Detta kommer naturligtvis inte att hända – eftersom andra arbetsgivare också kommer behöva tillgång till nya medarbetare.

För arbetsgivare kommer det därför bli nödvändigt att parallellt arbeta med nya smarta och effektiva arbetssätt där alla yrkesgruppers kompetenser nyttas fullt ut i leveransen till invånarna.

Kompetensförsörjning framåt handlar därför både om att arbeta strategiskt för att attrahera medarbetare samtidigt som man kommer att behöva förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda. Det är på så sätt vi tror att kompetensförsörjning kommer att behöva hanteras framåt.

Vill du veta hur vi på Governo stöttar våra kunder inom kompetensförsörjning? Kontakta gärna Johanna Stålö eller Rebecka Strandberg.

Vill du veta mer om vår syn på och vår passion för vård och omsorg? Läs då mer här!